ประกาศ : >> โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (กองทุนสิ่งแวดล้อม)

ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
SELECT * FROM banner where banner_gid = '42' and ((banner_show_start = '' and banner_show_end = '')or ('2561-03-22' between banner_show_start and banner_show_end)) ORDER BY RAND() LIMIT 5
Got error 28 from storage engine