« กุมภาพันธ์ 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
ดูปฏิทินทั้งหมด 
 
 

     

 
 
หน้าหลัก > เกี่ยวกับหน่วยงาน > ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
( จำนวนคนอ่าน 1513 คน )
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
ประวัติความเป็นมา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมพ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 กำหนดให้จัดตั้ง "สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)”
เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยมีภารกิจ ดังนี้
 
1. จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ จังหวัด รวมทั้งติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
 
2. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วย เลื่อยโซ่ยนต์กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3. เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ในจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
4. กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลและกิจการประปา
 
5. ส่งเสริมเผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 
6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เข้าสู่ระบบ
เกี่ยวกับหน่วยงาน

บุคลากร ทสจ.อย.

ส่วนอำนวยการ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนสิ่งแวดล้อม

 
 
 
ส่วนทรัพยากรน้ำ

แผนผังเว็บไซต์ 

Link หน่วยงาน

 
 
 
 

  

 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร 7 ชั้น ชั้นที่ 7 ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6356, 0 3534 6217 โทรสาร 0 3533 6356 E-mail : ayutthaya.org@mnre.mail.go.th
Copyright 2012 © Ayutthaya Provinical Office of of Natural Resources and Environment All rights reserved.